Výcvikový kurz Malenivy

15.11.2015

Od Libušky Novotné jsme obdržely Osvědčení za úspěšné obsolvování výcvikového kurzu - základní ovladatelnost a poslušnost