KZV - Sloveč

29.04.2017

Lilinka úspěšně složila Klubové zkoušky vloh - III.cena - 109bodů, nos 4